Travox IBE
Product Update
Product Update

TRAVOX IBE Our Product Update :: การตั้งค่าการแสดงผลการค้นหา Sub Class

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ สำหรับเดือนนี้เราก็มีอะไรใหม่ๆ มาอัพเดทกันเสมอนะคะProduct Update ในเดือนนี้จะเป็นอะไร เรามาดูกันค่ะ

ในบางครั้งชั้นที่นั่งจะแสดงผลลัพธ์รูปแบบ Mix Sub Class ระหว่างขาไป และขากลับ ซึ่งเอเย่นต์บางท่านอาจไม่ต้องการขายรูปแบบ Mix Class นี้ระบบ GD เราจึงมีฟังก์ชั่นเสริมที่ชื่อว่า User Search a more sub class from dept. GDS mix class function เมื่อเลือกใช้แล้วระบบจะทำงานโดยการค้นหา Sub Class ของขาไปเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ราคาขาไป และขากลับที่มี Sub Class เดียวกัน


โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ Backend > Edit Settings > Preference


เลื่อนลงมาที่เมนู Use search a more sub class from dept. GDS mix class function ค่ะ


ตัวอย่างการประมวลผลขณะ ระบบทำงานจากการเลือก Yes/No
การแสดงผล
ขาไป (Origin) / Class
1
2
Yes
L
L+K
L
No
L
L+K


กล่าวคือเมื่อเลือกการค้นหาเป็น YES:
ระบบจะทำการส่งขอราคา Sub Class ขาไปอีกครั้งตามจำนวนเส้นทางที่อยู่ในรูปแบบ Mix Class แต่ว่าถ้าหากมีหลายเส้นทาง ระยะเวลาที่จะใช้ค้นหาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตัวอย่างการเลือกค้นหาแบบ YES คลาสที่แสดงขึ้นมาจะมีทั้งที่เป็น Mix Class และที่เป็นแบบ Class เดี่ยวๆ

เมื่อเลือกการค้นหาเป็น NO:
ระบบจะไม่ส่งขอราคา Sub Class ขาไปเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้มีการทำงานที่เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการแสดงผล ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ค่ะ จะสังเกตว่าระบบจะแสดงแต่ที่เป็น Mix Class อย่างเดียว

Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013