Travox IBE
Product Update
Product Update

TRAVOX IBE Our Product Update :: ส่วนควบคุมตัวแสดงผลขณะรอการค้นหาเที่ยวบิน

หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับการหน้าตาของ หน้าที่แสดงผลขณะรอการค้นหาเที่ยวบินที่เป็นลักษณะ วงกลมหมุนๆ ตรงกลางหน้าเวป ซึ่งตอนนี้เราสามารถทำการตั้งค่าในส่วนนั้นให้แสดงผลในระหว่างที่รอการค้นหาเที่ยวบินเป็นอย่างอื่นได้ หลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับ ว่าทำได้อย่างไร ง่ายๆเลยครับเพียงทำตามขั้นตอนนี้

เพียงเข้าไปที่ Back web ไปยังเมนู Edit Settings >Preferences (หัวข้อ Advanced Settings )

ในส่วนนี้จะมีการตั้งให้เราเลือก 3 แบบดังนี้ครับ

  1. Use system airline time table during waiting for search result ระบบจะแสดงตารางเวลาการบินดังภาพ
  2. Use my HTML splash page [ … ] Ex: http://yoursite.com (900*520 px.) (ให้ใส่ URL ที่ต้องการให้แสดงผลในช่องว่าง อาจจะเป็นเวปที่เกี่ยวของกลับเรา หรือ บริการอื่นๆของเราเองก็ได้ครับ) ระบบจะดึงข้อมูลจาก Site ที่ลูกค้าระบุไว้มาแสดงในรูปแบบ IFrame ขนาด 900 pixel X 520 pixel
  3. No shade (จะเป็นการแสดงผลหน้าระหว่างรอการค้นหาเที่ยวบินในแบบเดิมครับ สำหรับผู้ที่ต้องการความ classic ครับ) แสดงตัว Now loding…

ลองเลือกใช้งานกันดูน่ะครับ หวังว่าจะถูกใจคุณลูกค้าหลายท่าน ครับ

Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013