Travox IBE
E-News

TRAVOX IBE E-News :: E-News December 2011

Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards

Victory in Asia by Nippon Sysits. Thank you all for supporting us!

รางวัลชนะเลิศ APICTA2011 หมวด Tourism and Hospitality
การประกวดผลงาน Galileo Direct จากบริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด โดยประเทศไทย

การแข่งขันประกวด Software ระดับเอเชีย APICTA 2011 จัดขึ้น 8-11 Nov 2011
ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน จาก 16 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย ฮ่องกง
อินโดนีเซีย ไทย ศรีลังกา ปากีสถาน เวียดนาม มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ มาเก๊า บรูไน สิงค์โปร
การแข่งขัน APICTA เป็นเวทีที่จะแสดงถึงศักยภาพและความสามารถของซอฟต์แวร์
ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้ประเทศเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นในฐานะ
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในหมวดต่างๆ อาทิ Media and Entertainment, การท่องเที่ยว, การสื่อสาร,
อุตสาหกรรม และนักเรียน นักศึกษา
Product Update & Faq
เพื่อนสมาชิกใหม่ประจำเดือนนี้
บริษัท รุ่งทรัพย์การท่องเที่ยว จำกัด
ตั้งอยู่บนย่านเยาวราช ศูนย์กลางธุรกิจชาวจีน
เลขที่ 466-8 ถ.เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-224-0039

ทีมงาน TRAVOX ขอต้อนรับ ด้วยความยินดีนะค่ะ
และขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้ระบบ TRAVOX IBE ค่ะ

ทีมงานขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่คุณเลือก ซอฟท์แวร์ทราวอกซ์นะค่ะ
และขออภัยหากติดปัญหาการใช้งานไม่สะดวก ในบางครั้ง หากท่านติดปัญหาการใช้งาน
สามารถติดต่อได้ที่ teamproject@ns.co.th หรือ Call Center 026754555 ต่อ 3130 นะค่ะ

บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด
10 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 10 สาทร กทม. T.02-675-4555 (auto) F.02-675-4900 info@galileodirect.com