Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

การแก้ไขข้อความใต้ Airline Time Table ทำได้อย่างไร

Q: จะสามารถแก้ไขข้อความใต้ Airline Time Table ได้อย่างไร

A: ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ง่ายนิดเดียวเลยค่ะ

การแก้ไขนั้นสามารถเข้าไปใน Back End ในส่วนของเมนู Edit >Preference ในหัวข้อ text display for airline time table screen ในส่วนนี้เอเย่นสามารถกรอกข้อความที่ต้องการลงได้ตามต้องการเลยค่ะ

ตามตัวอย่างด้านล่างได้ทดสอบโดยการใส่ข้อความ “รอสักครู่ค่ะ” ข้อความดังกล่าวก็จะแสดงผลที่หน้า Time table ในระหว่างโหลดข้อมูล


แต่ถ้าหากไม่กรอกข้อมูลใดๆเลย ก็จะขึ้นเป็นเบอร์ติดต่อของ บริษัทของเอเย่นตามรูปแบบด้านล่าง
Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013