Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

เอเย่นต์จะมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างไร

Q: เอเย่นต์จะมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างไร

A: แน่นอนว่าหลายท่านก็ต้องการความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย ณ ตอนนี้หมดห่วงได้เลยค่ะ เพราะว่าเราสามารถสร้างความมั่นใจให้ทุกท่านได้ไม่ว่าทั้งเรื่องการใช้ Software ต่างๆ เข้ามาช่วย หรือการฝากโฮสไว้กับหนึ่งผู้ที่ไว้วางใจได้ของประเทศไทย

นิปปอน ไซซิทส์เก็บข้อมูลไว้ที่ใด

ข้อมูลของเอเย่นต์จะถูกเก็บไว้บน host ของบริษัทนิปปอน ไซซิทส์โดยตรง ไม่ได้ฝาก hosting ไว้กับผู้อื่นทำให้เอเย่นต์ทุกท่านมั่นใจได้ว่า เราได้มีการรักษาความปลอดภัย การขยายขีดความสามารถ การใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเก็บข้อมูลสำรองที่ดีที่สุด

นิปปอน ไซซิทส์ใช้ซอฟต์แวร์อะไรในการป้องกันไวรัส ใช้เวอร์ชั่นไหน และมีการอัพเดทซอฟแวร์บ่อยเพียงใด

โปรแกรมที่ใช้ป้องกันไวรัสคือ trend micro office scan version 10 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีการทำงานเป็นแบบ real-time scan มีการตั้งค่าให้ auto update ทุกคืนและมี auto scan ทุกคืนวันเสาร์ ทำให้เอเย่นต์สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ที่นิปปอนนั้นมีความปลอดภัยที่สูง

ใช้ระบบ Firewall อะไรในการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล

ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น server ได้ติดตั้งโปรแกรม เพื่อป้องกันการเจาะข้อมูล ไว้เพื่อป้องการการเจาะข้อมูลเข้ามาด้วยวิธีต่าง ๆ อีกทั้งทางนิปปอนยังมีการ monitor การทำงานของ hard disk CPU ram ด้วย software แบบ real-time และยังได้ทำการ backup data ออกที่ยัง external hard disk ทุกวันอีกด้วยTravox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013