ทำไมบัตรเครดิตจึงถูกปฎิเสธจากระบบ
Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

ทำไมบัตรเครดิตจึงถูกปฎิเสธจากระบบ

Q: ทำไมบัตรเครดิตจึงถูกปฎิเสธจากระบบ

A: สาเหตุที่ถูกปฎิเสธอาจเกิดได้จากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ค่ะ

  1. กรอกเลขบัตรเครดิตหรือกรอกวันหมดอายุไม่ถูกต้อง
  2. วงเงินในบัตรไม่เพียงพอ
  3. ธนาคารของเจ้าของบัตรไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
  4. ธนาคารมีการป้องกันการใช้จ่ายในยอดเงินที่สูงผิดปกติ
  5. ระบบของธนาคารเจ้าของบัตรเกิดขัดข้องชั่วขณะ
  6. มีการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตหลายครั้งใน 1 วัน
  7. มีการเปิดหน้าจอชำระเงินมากกว่า 1 หน้าใน 1 เบราเซอร์
  8. มีการใช้ดาวน์โหลดบาลานเซอร์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ IP ขณะทำการชำระเงิน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.atsiam.com/th/help/faq_topic_1/faq_56.aspTravox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013