Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

ไม่สามารถใช้งาน Terminal ได้บน GD ได้ จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

Q: ไม่สามารถใช้งาน Terminal ได้บน GD ได้ จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

A: ภายใต้การทำงานของ Terminal จะมี PCC ของเอเย่นต์เป็นโค้ดสำหรับเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งหากไม่ใช้งานเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้ PCC หมดอายุการใช้งานได้ เมื่อไหร่ที่ Terminal ไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานได้เพิ่ม Alert แจ้งเตือนไว้เพื่อแจ้งให้ทราบ ตามด้านล่างนี้

travox

และเอเย่นต์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ Email ในกล่องข้อความ หรือติดต่อทีมงานนิปปอนโดยตรงที่ teamproject@ns.co.thได้เลยค่ะ

Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013