Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

ดิฉันเคยเห็นในระบบ Galileo Direct หน้า Reservation เส้นทางที่ไม่สามารถจองได้แล้วจะขึ้นว่า WL OPEN และ WL CLOSED จึงอยากทราบว่าทั้ง 2 แบบนี้ต่างกันอย่างไร

Q: ดิฉันเคยเห็นในระบบ Galileo Direct หน้า Reservation เส้นทางที่ไม่สามารถจองได้แล้วจะขึ้นว่า WL OPEN และ WL CLOSED จึงอยากทราบว่าทั้ง 2 แบบนี้ต่างกันอย่างไร

A: ก่อนอื่นทีมงานขอให้ความหมายของคำว่า Waiting list ก่อนนะคะ เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้ผู้โดยสารที่แวะเวียนเข้ามาอ่าน หรือกับท่านอื่นๆ ที่อาจยังคงสงสัยกันมานานด้วยค่ะ ^^ แล้วจากนั้นจะมาอธิบายเคสและเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันค่ะ

เวตติ้งลิส (Waiting List) คืออะไร

เวตติ้งลิส (Waiting List) ศัพท์นี้ใช้บ่อยสำหรับวงการแอร์ไลน์ หรือการซื้อขายตั๋วเครื่องบิน ซึ่งโอกาสที่จะใช้คือ ผู้โดยสารที่จองตั๋วแล้ว แต่เต็ม ผู้โดยสารอาจจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าช่วยทำ "เวตติ้งลิส" ให้ด้วย หมายถึงใส่ชื่อรอไว้โดยต้องแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ให้ทราบ เจ้าหน้าที่จะทำการเข้าคิวให้ผู้โดยสารในสายการบิน เมื่อมีการตอบยืนยันจากสายการบิน เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ท่องเที่ยว ก็จะโทรศัพท์ หรือแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทางอีเมล์

การทำเวตติ้งลิส หรือการเข้าชื่อรอนี้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ที่นั่งยืนยันเสมอไป หากเที่ยวบินนั้นมีการจองเต็มมาก เอาง่าย ๆ เลยก็คือ

  • หากเราจองตั๋วไว้ไม่ระบุเที่ยวบิน หรืออยากจะเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยอยากจะบินวันนี้ หรือวันอื่นที่ต้องการ แต่ Flight นั้น มีการจองเต็มแล้ว
  • ทางสายการบินก็จะให้เข้าคิวรอ โดยการไปแจ้งลงชื่อไว้ใน Waiting List
  • หากมีคนยกเลิกหรือตกเครื่อง ไม่สามารถมา Check in ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้
  • คนที่ลงชื่อไว้ก็จะได้บิน แต่ก็ตามคิว กล่าวคือหากคุณลงชื่อไว้เป็นคิวที่ 3 และมีคนไปไม่ได้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ขึ้นก็จะได้บิน Flight นั้นหากมีคนที่ไปไม่ได้แค่ 2 ที่ คุณก็อดบินใน Flight นั้น ต้องเลือกบิน Flight อื่นแทน


เวตติ้งลิส โอเพ่น (Waiting Listed Open) คืออะไร

Waiting Listed Open หรือ WL เกิดขึ้นเมื่อผู้โดยสารที่จองตั๋วแล้วแต่เต็ม และยังสามารถลงชื่อเข้าคิวไว้ได้อยู่เพื่อรอให้ผู้โดยสารท่านก่อนหน้ายกเลิกการจอง ท่านก็อาจจะได้สิทธิ์นั้นต่อไป ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยกเลิก และลำดับที่ท่านต่อคิวด้วยค่ะ ระบบ GD จะแสดงข้อความว่า No booking created *0 AVAIL/WL OPEN*

ตัวอย่างการแสดงข้อมูลที่นั่งเป็น Waiting Listed Open ในระบบ Focalpoint จะแสดงอักษร L ต่อจากคลาสตัวอย่างการแสดงข้อมูลที่นั่งเป็น Waiting Listed Open ในระบบ Galileo Direct (ปุ่มจะไม่สามารถเลือกจองได้ จะถูก disable ไว้) และแสดงอักษรย่อที่สถานะว่า WL OPENเวตติ้งลิส โคลส (Waiting Listed Closed) คืออะไร

ผู้โดยสารที่จองตั๋วแล้วได้ "Waiting Listed Closed" นั่นหมายถึงว่า ณ ตอนนั้น ไฟล์ทนั้นไม่สามารถเปิดให้ผู้โดยสารทำการลงชื่อรอเข้าไปได้ เกิดจาก

  1. ที่นั่งเต็มมากจนสายการบินต้องปิดการจอง
  2. โควต้าของราคานั้นๆ เต็ม ผู้โดยสารอาจจะต้องหาราคาที่เปิดให้จองได้ โดยอาจจะแพงกว่า

ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนวันใหม่ หรือเปลี่ยนสายการบิน เพื่อป้องกันการเดินทางไม่ได้ตามกำหนดการของท่านต่อไป ระบบ GD จะแสดงข้อความว่า No booking created *0 AVAIL/WL CLOSED*

ตัวอย่างการแสดงข้อมูลที่นั่งเป็น Waiting Listed Closed ในระบบ Focalpoint หากต้องการเดินทาง 4 ท่าน แล้วที่นั่งว่างเกิดเหลือเพียง 2 ที่ตามข้อมูลนี้ ก็จะไม่สามารถจองได้


ตัวอย่างการแสดงข้อมูลที่นั่งเป็น Waiting Listed Closed ในระบบ Galileo Direct ปุ่มจะไม่สามารถเลือกจองได้ จะแสดงคำว่า”เต็ม” หรือ “Closed” แทน ที่สถานะจะแสดงอักษรย่อว่า WL CLSD
Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013