Travox IBE
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

ถ้ามีหลายเว็บไซต์ จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าจองจากเว็บไหน

Q: ถ้ามีหลายเว็บไซต์จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าจองจากเว็บไหน

A: ขอแบ่งประเภทของเว็บไซต์ออกตามกรณีดังนี้

  1. เว็บของ Travel Agent เอง จะได้รับ Agent code ตัวเดียวกัน มีข้อดีคือสามารถทำการตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องทราบว่าลูกค้าจองมาจากเว็บไหน
  2. หากสนใจว่าลูกค้าจองมาจากเว็บไหนบ้าง ทาง Travel Agent จะต้องทำการสมัครระบบ Affiliate แต่ละเว็บไซต์จึงจะได้รับ code ที่แตกต่างกัน ก็จะทำให้ทราบได้ว่ามาจากเว็บไหน ข้อมูลนี้สามารถตรวจสอบได้ที่หลังบ้าน เมนู Passenger Info

Q: การสมัครใช้ระบบ Affiliate มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

A: เราคิดเป็น Package ตามปริมาณการใช้งานมากน้อยของท่านเอง ดังนี้

  • Affiliate 1-10 เว็บไซต์ ไม่มีค่าบริการรายเดือน
  • Affiliate Top-up Pack1 11-29 เว็บไซต์ ค่าบริการรายเดือน 5,000 ต่อเดือน
  • Affiliate Top-up Pack2 30-49 เว็บไซต์ ค่าบริการรายเดือน 10,000 ต่อเดือน
  • Affiliate Top-up Pack3 มากกว่า 50 เว็บไซต์ ค่าบริการรายเดือน 15,000 ต่อเดือน


Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013